Hirigintza saila

Hirigintza saila

Errepidea

 

Ondoko zerbitzu hauek eskaintzen dira

Hirigintza planeamendua

 • Planeamenduko figurak egitea (Plan Orokorra, Plan Partzialak, Plan Bereziak).
 • Hirigintza planeamenduaren exekuzio eta kontrola.
 • Ekimen pribatuko planak aztertu eta onartzea.
 • Hirigintzako ordenantzak egitea.
 • Batzordeko lehendakaritzak agindutako proiektuak egin eta kontrolatzea. Kanpoko proiektuei irizpide, arau eta zehaztasun teknikoak ezartzea.

 

Hirigintzako kudeaketa

 • Aplikatzekoa den kudeaketa-sistema aztertzea. Konpentsazio, lankidetza eta desjabetzea.
 • Partzelazio eta birpartzelazioak.
 • Nahitaez eraiki beharreko orube eta higiezinen erregistroa. Hirigintza-zedulak.Hirigintza-diziplina
 • Hirigintza-lizentziak: obra handiak eta lehen erabilerakoak.
 • Hirigintza-lizentziak: obra txikiak
 • Jakinaren gainean jartzeko obrak.
 • Jarduera lizentziak eta establezimenduak irekitzea.
 • Hirigintza-arau hausteak eta obra handiak esekitzea.
 • Exekuzio aginduak.
 • Hirigintza txostenak.
 • Hirigintzako salaketak aztertzea, aurriei buruzko kontraesaneko espedienteak.

 

Ingurumena

 • Natur ingurunea babesteko ekintzak.
 • Ingurumenaren kutsadura eta zaratei buruzko salaketak aztertzea.

 

Harremanetarako

 • Arkitekto Aholkularia: Patxi Gastaminza Santa Koloma.
  Ostiralak, 8:00tik 11:00ra
 • Helbidea: Herriko Plaza, 1
 • Telefonoa: 943 897 053
 • Faxa: 943 897 138
 • Posta elektronikoa: udala@aizarnazabal.eus