2023ko Aurrekontua

2023ko Aurrekontua

Aizarnazabalgo Udal Osoko Bilkurak, 2022eko urriaren 26an, Aizarnazabalgo Udalaren UDAL AURREKONTUAK onartu zituen.

Iragarkiak, Gipuzkoako Aldizkari Ofizialean argitaratu ziren, hasierako onespena 2022eko azaroaren 30ean, eta erreklamaziorik ez zelarik egon horretarako emandako epean,  behin betiko onespena 2023ko urtarrilaren 2an argitaratu zen.

 

GASTUAK
KAP. KONTZEPTUA €UROAK
  ERAGIKETA ARRUNTAK  
1 Pertsonal gastuak. 488.953
2 Gastuak ondasun arrunt eta zerbitzuetan 543.298
3 Finantza gastuak 5.000
4 Transferentzi arruntak 155.000
  KAPITAL ERAGIKETAK  
6 Inbertsio errealak. 553.224
8 Finantz aktiboak 0
9 Finantz pasiboak 54.525
  GUZTIRA 1.800.000

 

DIRU SARRERAK
KAP. KONTZEPTUA €UROAK
  ERAGIKETA ARRUNTAK  
1 Zuzeneko zergak 398.500
2 Zeharkako zergak 50.000
3 Tasak eta bestelako diru sarrerak 378.136
4 Transferentzi arruntak 956.264
5 Ondare sarrerak 3.000
  KAPITAL ERAGIKETAK  
6 Inbertsio errealen salmenta 100
7 Kapital transferentziak 14.000
  GUZTIRA 1.800.000

 

 

 

Dokumentua deskargatu

2023ko aurrekontuak • GAO [pdf]