Hobariak eta diru laguntzak
Atzealdea

Trakzio mekanikodun ibilgailuen Zerga

Ibilgailu historikoak

Probintziako Trafikoko Buruzagitzak halakotzat jotako ibilgailu historikoek zerga-kuotaren % 100eko hobaria izango dute.

Besteak

Honako ibilgailu hauek tributu-kuotaren % 50eko hobaria izango dute:

  • 25 urtetik gorako antzinatasuna dutenak.
  • Ibilgailu motordun elektrikoak eta hibridoak izatea.
  • Familia ugarietakoak izatea.

Familia ugarien hobari-eskaera urtero aurkeztu beharko da, urte bakoitzeko urtarrilaren 1etik martxoaren 31ra bitartean. Familia-unitate bakoitzeko ibilgailu baten hobaria baino ezin izango da lortu, eta hobari-eskaerarekin batera honako agiri hauek aurkeztu beharko dira:

  • Familia ugariaren titulua.
  • Hobaria jaso behar duen familiako kide bakoitzak aurreko urtean aurkeztutako errenta-aitorpenaren kopia.