Dokumentuak
Atzealdea

Kaleplazetan mahai txoak eta eserlekuak jarri eta erabil tzea arautuko duen udal ordenan tza.