Hobariak eta diru laguntzak

Hobariak 2023

Ondasun higiezinen gaineko zergan

Onuradunak

Familia ugaria osatzen duten titularrak.

Famili ugari motak eta hobariaren %

  • %40a, 3 seme alabako familia ugariendako.
  • %50a, 4 seme alabako familia ugariendako.
  • %60a, 5 seme alaba edo gehiagoko familia ugariendako.

Trakzio mekanikoduneko trakzio mekanikodun ibilgailuen zergan

Onuradunak

Ibilgailu historikoak Trafikon deklaratutakoak (100% hobaria).

25 urte baino gehiago dutenak, ibilgailu motordun elektrikoak eta hibridoak eta Familia ugaria osatzen duten titularrak. (%50 hobaria)

Familia ugarien ibilgailuak direnean. Famili ugarien ibilgailuetan, hobaria familiako kotxe bati bakarrik egingo zaio eta Familiako kide guztiek, etxe berdinean erroldatuta egon beharko dute.

Hobarien eskaera egiteko modua eta epea

Aurkeztu behar diren agiriak:

  • Eskaera inprimakia.
  • Famili ugariaren tituluaren kopia.
  • Aurreko urteko Errentaren aitorpenaren kopia.

Eskaera urtero egin beharko da.

Eskariak aurkezteko epea: Martxoak 31.

 

Dokumentuak deskargatu

Hobariak [pdf]

 

Dokumentuak deskargatu

Inprimakia hobariak eskatzeko [pdf]