Berriak

Herriko elkarteentzat 2020k diru-laguntza deialdia

2020 urterako Aizarnazabalgo Udalak herriko elkarteentzat ezarritako diru-laguntza deialdia.

2020·02·21


Aizarnazabalgo Udalak aditzera ematen du Udal Osoko Bilkurak 2020ko urtarrilaren 31, honako hau onartu zuela:

  • 2020. urtean zehar, norgehiagoka erregimenean dirulaguntzak emateko deialdiaren oinarriak onartzea.
  • Oinarri hauek Gipuzkoako ALDIZKARI OFIZIALEAN, Udaletxe - ko web orrian eta Udaletxeko Iragarki Taulan argitaratzea.

Iragarki honen bidez, aipatu deialdiaren oinarri osoen argitarapena egiten da.

Aizarnazabal, 2020ko otsailaren 10a.

Mari Carmen Arregi Agirre, alkatea.