Hobariak eta diru laguntzak

2022 urterako Aizarnazabalgo Udalak herriko elkarteentzat ezarritako diru-laguntza deialdia

Deialdia

Zergaren kuotan % 100erainoko hobaria izango dute Trafikoko Lurralde Zuzendaritzan historikotzat matrikulatuta agertzen diren ibilgailu edo autoek.

Aizarnazabalgo Udalak aditzera ematen du Udal Osoko Bilkurak 2022ko urtarrilaren 26ko, honako hau onartu zuela:

  • 2022. urtean zehar, norgehiagoka erregimenean diru-laguntzak emateko deialdiaren oinarriak onartzea.
  • Oinarri hauek Gipuzkoako ALDIZKARI OFIZIALEAN, Udaletxeko web orrian eta Udaletxeko Iragarki Taulan argitaratzea.

Iragarki honen bidez, aipatu deialdiaren oinarri osoen argitarapena egiten da.

Informazio guztia

 

Dokumentuak deskargatu

Deialdia [pdf]