2021eko Aurrekontua

2021eko Aurrekontua

Aizarnazabalgo Udal Osoko Bilkurak, 2020ko urriaren 28an, Aizarnazabalgo Udalaren UDAL AURREKONTUAK onartu zituen.

Iragarkiak, Gipuzkoako Aldizkari Ofizialean argitaratu ziren, hasierako onespena 2020ko azaroaren 6ean, eta erreklamaziorik ez zelarik egon horretarako emandako epean,  behin betiko onespena 2020ko abenduaren 7an argitaratu zen.

 

GASTUAK
KAP. KONTZEPTUA €UROAK
  ERAGIKETA ARRUNTAK  
1 Pertsonal gastuak. 428.500
2 Gastuak ondasun arrunt eta zerbitzuetan 508.560
3 Finantza gastuak 1.000
4 Transferentzi arruntak 149.000
  KAPITAL ERAGIKETAK  
6 Inbertsio errealak. 258.415
8 Finantz aktiboak 0
9 Finantz pasiboak 54.525
  GUZTIRA 1.400.000

 

DIRU SARRERAK
KAP. KONTZEPTUA €UROAK
  ERAGIKETA ARRUNTAK  
1 Zuzeneko zergak 298.500
2 Zeharkako zergak 32.000
3 Tasak eta bestelako diru sarrerak 386.636
4 Transferentzi arruntak 665.764
5 Ondare sarrerak 3.000
  KAPITAL ERAGIKETAK  
6 Inbertsio errealen salmenta 100
7 Kapital transferentziak 14.000
  GUZTIRA 1.400.000

 

 

 

Dokumentua deskargatu

Urriaren 28ko osoko bilkura [pdf]

 

Dokumentua deskargatu

2021 Aurrekontuak [pdf]