2017ko Aurrekontua

2017ko Aurrekontua

Aizarnazabalgo Udal Osoko Bilkurak, 2016eko abenduaren 30ean, erabaki zuen

LEHENA: 2017 ekitaldirako Udalaren Aurrekontua onartzea, ondorengo kapitulukako laburpenarekin:

 

GASTUAK
KAP. KONTZEPTUA €UROAK
  ERAGIKETA ARRUNTAK  
1 Pertsonal gastuak. 395.232
2 Gastuak ondasun arrunt eta zerbitzuetan 325.200
3 Finantza gastuak 40.000
4 Transferentzi arruntak 333.600
  KAPITAL ERAGIKETAK  
6 Inbertsio errealak. 452.073
8 Finantz aktiboak 0
9 Finantz pasiboak 84.525
  GUZTIRA 1.630.630

 

DIRU SARRERAK
KAP. KONTZEPTUA €UROAK
  ERAGIKETA ARRUNTAK  
1 Zuzeneko zergak 289.500
2 Zeharkako zergak 30.000
3 Tasak eta bestelako diru sarrerak 440.575
4 Transferentzi arruntak 681.925
5 Ondare sarrerak 3.000
  KAPITAL ERAGIKETAK  
6 Inbertsio errealen salmenta 100
7 Kapital transferentziak 185.530
  GUZTIRA 1.630.630

 

 

Dokumentuak deskargatu

G.A.O. 2017 Aurrekontuak [pdf]