Documentos

Bizitegitarako hiri-lorzoruan kokatutako lokalen erabilera, tertziariotik bizitegira aldatzeko ordenantza