Hobariak eta diru laguntzak

Herriko Elkarteentzat diru laguntza deialdia

Deialdia Aizarnazabalgo Udalak, 2019ko urtarrilaren 30ean, Udal Osoko Bilkuran, 2109 urterako Herriko Elkarteentzat diru laguntza Deialdia argitaratu du, Gipuzkoako Aldizkari Ofizialean...

Aizarnazabalen kokatutako eraikinetako fatxadak birgaitzeko diru laguntzak

Deialdia 2019ko deialdia. Aizarnazabalen kokatuak dauden eraikinetako fatxadak birgaitzeko diru laguntzak emateko ordenantza arautzailea Eskaerak aurkezteko epea Aizarnazabalgo Udalak,...

Ondasun higiezinen gaineko zergan hobariak

Ondasun higiezinen gaineko Zergan Onuradunak: Familia ugaria osatzen duten titularrak. Famili ugari motak eta hobariaren %: %40a , 3 seme alabako familia ugariendako. %50a , 4...

Trakzio mekanikodun ibilgailune gaineko zergan hobariak

Trakzio mekanikoduneko trakzio mekanikodun ibilgailuen zergan Onuradunak eta hobaria: Zergaren kuotan % 100erainoko hobaria izango dute Trafikoko Lurralde Zuzendaritzan historikotzat...