Laguntzak eta diru laguntzak
Atzealdea

Herriko Elkarteentzat diru laguntza deialdia

Deialdia

Aizarnazabalgo Udalak, 2019ko urtarrilaren 30ean, Udal Osoko Bilkuran, 2109 urterako Herriko Elkarteentzat diru laguntza Deialdia argitaratu du, Gipuzkoako Aldizkari Ofizialean (2019-02-15).

 

Epea

Eskabideak 30 laneguneko epean aurkeztu behar dira, deialdia Gipuzkoako ALDIZKARI OFIZIALEAN argitaratu eta hurrengo egunetik konta tzen hasita.

 

Aurkeztu behar diren agiriak

  • Diru laguntza eskaera inprimakia.
  • Ordezkariaren NAN fotokopia.
  • IFK, hala badagokio.
  • Txostena edo proiektua.
  • Aurrekontua.
  • Zinpeko aitorpena (beste laguntzarik jasotzen den edo ez adieraziz).
  • 2018 urteko gastu eta diru sarreren likidazioa.
  • Zerga bete beharren ziurtagiria (hala badagokio).