Hobariak eta diru laguntzak

Aizarnazabalen kokatutako eraikinetako fatxadak birgaitzeko diru laguntzak

Deialdia Aizarnazabalgo Udalak, 2020ko urtarrilaren 31an burututako Udal Osoko Bilkuran, 2020 urteko deialdia egitea erabaki du, ondorengo bal din tza pean: Eskaerak aurkezteko epea ...

Ondasun higiezinen gaineko zergan hobariak

Ondasun higiezinen gaineko Zergan Onuradunak: Familia ugaria osatzen duten titularrak. Famili ugari motak eta hobariaren %: %40a , 3 seme alabako familia ugariendako. %50a , 4...

Trakzio mekanikodun ibilgailune gaineko zergan hobariak

Trakzio mekanikoduneko trakzio mekanikodun ibilgailuen zergan Onuradunak eta hobaria: Zergaren kuotan % 100erainoko hobaria izango dute Trafikoko Lurralde Zuzendaritzan historikotzat...