Web edukia bistaratu

Aurrekontuak

Aizarnazabalgo Udal Osoko Bilkurak, 2015eko azaroaren 27an, erabaki zuen

LEHENA: 2016 ekitaldirako Udalaren Aurrekontua onartzea, ondorengo kapitulukako laburpenarekin:

 

GASTUAK
KAP. KONTZEPTUA €UROAK
  ERAGIKETA ARRUNTAK  
1 Pertsonal gastuak. 357.100
2 Gastuak ondasun arrunt eta zerbitzuetan 324.200
3 Finantza gastuak 50.000
4 Transferentzi arruntak 328.100
  KAPITAL ERAGIKETAK  
5 Inbertsio errealak. 328.600
6 Kapital transferentziak 0
7 Finantz aktiboak 0
8 Finantz pasiboak 84.525
  GUZTIRA 1.598.425

 

DIRU SARRERAK
KAP. KONTZEPTUA €UROAK
  ERAGIKETA ARRUNTAK  
1 Zuzeneko zergak 277.100
2 Zeharkako zergak 6.000
3 Tasak eta bestelako diru sarrerak  
4 Transferentzi arruntak 474.800
5 Ondare sarrerak 3.000
  KAPITAL ERAGIKETAK  
6 Inbertsio errealen salmenta 100
7 Kapital transferentziak 195.500
8 Finantz aktiboak 0
9 Finantz pasiboak 0
  GUZTIRA 1.598.425

 

BIGARRENA: Aurrekontu Orokorra burutzeko oinarriak, 2016 ekitaldiko “Plantilla Organikoa” eta “2016ko Lanpostuen Zerrenda” ere onartzea.

HIRUGARRENA: Aurrekontua, Plantilla Organikoa Lanpostuen Zerrenda jendaurrean erakustea hamabost lan egunetako epean, Gipuzkoako Aldizkari Ofizialean, Udaleko Web orrian  eta Udaleko Iragarkien oholean iragarkiak argitaratuz.

LAUGARRENA: Jendaurrean erakutsi ondoren, alegaziorik ez balego, aurrekontu hau behin betiko onartutzat hartuko da beste onarpenik egin gabe.