Web edukia bistaratu

2018ko Aurrekontua

2018 Ekitaldiari dagokion Aurrekontu Orokorraren legezko informazio publikoaren epea igaro ondoren, inolako errekurtso, erreklamazio edo iradokizunik aurkeztu gabe bere kontra, bera behin betiko izaerarekin onartuta geratu da, bere exekuzio oinarri eta herriko plantila organikoarekin batera, Aizarnazabalgo Udal Osoko Bilkurak 2017ko urriaren 25ean hartu zuen erabakiaren arabera, ondorengo laburpena duelarik kapituluka:

 

GASTUAK
KAP. KONTZEPTUA €UROAK
  ERAGIKETA ARRUNTAK  
1 Pertsonal gastuak. 395.232
2 Gastuak ondasun arrunt eta zerbitzuetan 325.200
3 Finantza gastuak 35.000
4 Transferentzi arruntak 333.600
  KAPITAL ERAGIKETAK  
6 Inbertsio errealak. 136.943
8 Finantz aktiboak 0
9 Finantz pasiboak 84.525
  GUZTIRA 1.310.500

 

DIRU SARRERAK
KAP. KONTZEPTUA €UROAK
  ERAGIKETA ARRUNTAK  
1 Zuzeneko zergak 289.500
2 Zeharkako zergak 30.000
3 Tasak eta bestelako diru sarrerak 389.586
4 Transferentzi arruntak 588.314
5 Ondare sarrerak 3.000
  KAPITAL ERAGIKETAK  
6 Inbertsio errealen salmenta 100
7 Kapital transferentziak 10.0030
  GUZTIRA 1.310.500

 

 

Dokumentuak deskargatu

2018 Aurrekontuak [pdf]