Hobariak eta diru laguntzak
Atzealdea

Ondasun higiezinen gaineko zergan hobariak

Ondasun higiezinen gaineko Zergan

Onuradunak: Familia ugaria osatzen duten titularrak.

Famili ugari motak eta hobariaren %:

 • %40a, 3 seme alabako familia ugariendako.
 • %50a, 4 seme alabako familia ugariendako.
 • %60a, 5 seme alaba edo gehiagoko familia ugariendako.

Hobarien eskaera egiteko modua eta epea

 • Aurkeztu behar diren agiriak:
  • Eskaera inprimakia.
  • Famili ugariaren tituluaren kopia.
  • Aurreko urteko Errentaren aitorpenaren kopia.
 • Eskaera urtero egin beharko da.
 • Eskariak aurkezteko epea: Otsailak 28.