Hobariak eta diru laguntzak
Atzealdea

Aizarnazabalen kokatutako eraikinetako fatxadak birgaitzeko diru laguntzak

Deialdia

2019ko deialdia. Aizarnazabalen kokatuak dauden eraikinetako fatxadak birgaitzeko diru laguntzak emateko ordenantza arautzailea

Eskaerak aurkezteko epea

Aizarnazabalgo Udalak, 2019ko urtarrilaren 31an burututako Udal Osoko Bilkuran, 2019 urteko deialdia egitea erabakidu, ondorengo baldintzapean:

  • Eskabideak aurkezteko epea: Iragarki hau Gipuzkoako ALDIZKARI OFIZIALEAN argitaratu eta hurrengo egunetik zenba tzen hasi eta 2019ko azaroaren 30erarte.

Aurkeztu behar diren agiriak

Diru laguntza eskatzeko, aurkeztu behar diren agiriak hauek dira:

  • Dirulaguntza eskaera.
  • Jabegoaren datuak. (NAN. Jabe elkartearen IFZ…)
  • Komunitateko Elkartearen agiria nor den lehendakaria izendatuz eta diru laguntza eskatzea erabaki dela adieraziz.
  • Aurrekontua.
  • Argazkiak.